Forskning

Kontaktperson:
Forskningsoverlæge, lic. et dr.med. Jens Kjølseth Møller (orlov)
e-mail: jensmoel@rm.dk
Konst. forskningsoverlæge Niels Nørskov- Lauritsen
Klinisk mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby
Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N
Telefon 8949 5603, Fax 8949 5611, e-mail: nielnoer@rm.dk,

Ph.d. studerende:
Cand.med. Thomas Greve

Deltidsforskere:
Overlæge, dr.med. Kurt Fuursted
Overlæge, ph.d. Brian Kristensen
Ledende Overlæge, ph.d. og dr.med. Svend Ellermann-Eriksen
Overvågningskoordinator, MPH, ph.d. Rita Leth

KMA - Århus Universitetshospital - Brendstrupgårdsvej 100 bygning - X 8200 Århus N - DK-DENMARK - Tel: (+45) 8949 5603 - Fax: (+45) 8949 5611 - Email: nielnoer@rm.dk